ข้อสอบเน้นการคิด

ข้อใดกล่าวถึงการนำเหตุผลเชิงตรรกะมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องที่สุด

  1. การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี
  2. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็ว
  3. กานำกฎเกณฑ์ต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา
  4. การแก้ปัญหาโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.