ข้อสอบเน้นการคิด

พิจารณาสถานการณ์ที่กำหนดให้ เป็นการใช้แนวคิดการทำงานรูปแบบใด

แจนยืนแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนให้กับนักเรียนจำนวน 100 ใบ

1. ลำดับ

2. มีเงื่อนไข

3. วนซ้ำที่มีจำนวนครั้งแน่นอน

4. วนซ้ำที่มีจำนวนครั้งไม่แน่นอน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com