ข้อสอบเน้นการคิด

ข้อใดอธิบายความหมายของแนวคิดการทำงานแบบลำดับได้ถูกต้อง

  1. การทํางานตามลำดับก่อนไปหลัง
  2. การทำงานเดิมจนกว่าจะพอใจ
  3. การทำงานตามเงื่อนไขหรือโปรแกรมที่วางไว้
  4. การทำงานเดิมจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com