การเขียนโปรแกรม Scratch ในการสร้างรูปเรขาคณิต ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch ในการสร้างรูปเรขาคณิต แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การเขียนโปรแกรม Scratch ในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะใช้คำสั่งการวางปากกา โดยให้โปรแกรม    วาดรูปตามที่เราต้องการ โดยการใช้บล็อกคำสั่งและการกำหนดค่าต่าง ๆ

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch ในการสร้างรูปเรขาคณิต

ในการสร้างรูปด้วยโปรแกรม Scratch นั้น นักเรียนจะต้อง นำ กลุ่มคำสั่ง Pen มาใช้ในการสร้างรูป ซึ่ง ในโปรแกรมพื้้นฐาน ไม่มีให้นักเรียน ๆ จะต้องเพิ่มกลุ่มคำสั่ง Pen มาเอง โดยสามารถเพิ่มได้ ดังนี้

  1. เปิดโปรแกรม Scratch
  2. นำ Mouse ไป Click ที่มุม ซ้ายล่างของโปรแกรม
  1. นำ Mouse มา Click เลือกกลุ่มคำสั่ง Pen
  1. จะปรากฎกลุ่มคำสั่ง Pen ดังภาพ

สร้างความเข้าใจก่อนการสร้างภาพ

รูปเรขาคณิต จะประกอบด้วยมุมต่าง ๆ ตามจำนวนที่ต้องการวาด ซึ่งทุกมุมจะมีองศา โดยรวมแล้ว จะมีองศา ทั้งหมด 360 องศา เช่น รูปสีเหลี่ยม มีจำนวน 4 มุม แต่ละมุมจะมีความกว้าง 90 องศา รวมทุกมุมเป็น 360 รูปสามเหลี่ยม มีจำนวน 3 มุม แต่ละมุมจะมีความกว้าง 120 องศา รวมทุกมุมเป็น 360

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.