การต้มมาม่า การแก้ไขปัญหา วิทยการคำนวณ ป.4

ซองมาม่า
รูปที่ 1 ซองมาม่า

จากรูป นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

  1. สิ่งที่นักเรียนสังเกตคืออะไร
  2. นักเรียนรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ่อยหรือไม่
  3. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้องผ่านขั้นตอนใดจึงจะรับประทานได้
  4. นักเรียนต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยใช้วิธีใดบ้าง
  5. นักเรียนมีวิธีการปรุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวิธีใดอีกบ้าง และบอกข้อดีของวิธีการดังกล่าว

คำศัพท์ที่ต้องรู้

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
instant noodleอินสะเทินท นูดเดิลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

วิธีการที่ทำให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นรับประทานได้ เรามีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน คือ

วิธีการต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
รูปที่ 1 วิธีการต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
วิธีการต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กับ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหา
รูปที่ 2 วิธีการต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กับ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหา
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.