วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

3 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเลียนแบบการทำงานของมนุษย์ จึงอาจกล่าวได้ว่า วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์เกิดจากการคิดและคำนวณข้อมูลของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น การนับข้อมูลด้วยนิ้วมือ การใช้ไม้ขีดเพื่อทำสัญลักษณ์ในการนับข้อมูล และการใช้หินมาเรียงแทนจำนวนของข้อมูล ต่อมาได้มีการคิดค้นเครื่องคำนวณทางกลไกแบบกึ่งอัตโนมัติขึ้น โดยเครื่องคำนวณทางกลไกแบบกึ่งอัตโนมัติที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือ ลูกคิด (Abacus) แต่เครื่องคำนวณทางกลไกแบบกึ่งอัตโนมัตินี้ไม่สามารถทำงานได้โดยอ [ อ่านต่อ ]

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :