No Image

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

8 มิถุนายน 2022 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

การทดสอบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3National Test : NT กลุ่ม Facebook สำหรับนักเรียน https://web.facebook.com/groups/595081449224755/ ติดตามช่องการเรียนรู้ ครูออฟ Kruaof แบบทดสอบเก็บคะแนนวิชา วิทยาการคำนวณ ป.6 ปีการศึกษา 2566 เกณฑ์การสอบผ่าน ร้อยละ 70 แบบประเมินคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน ฉบับครูประเมินนักเรียน แบบประเมิน EQ แบบฝึกอ่านนักเรียน Lost Learning เล่มที่ 1 | เล่มที่ 2 | เล่มที่ 3 | เล่มที่ 4 | เล่มที่ 5 | เล่มที่ 6 | เล่มที่ 7 | เล่ม [ อ่านต่อ ]

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
No Image

การทำงานของโปรแกรมแบบวนซ้ำ (Loop)

3 มิถุนายน 2022 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

การทำงานของโปรแกรมแบบวนซ้ำ (Loop) เป็นการนำคำสั่งมาทำงานซ้ำหลาย ๆ รอบ จะทำงานกี่รอบขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เขียนโปรแกรมกำหนดไว้ ซึ่งอาจจะเป็นการกำหนดจำนวนรอบที่แน่นอน เมื่อเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำจะช่วยให้การเขียนโปรแกรมสั้นลง ซึ่งการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำมีรูปแบบการเขียนหลายแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
No Image

รู้จักกับโปรแกรม SCRATCH

3 มิถุนายน 2022 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรม free ware สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต สามารถดาวโหลดได้ฟรี เหมาะสำหรับการเริ่มต้นในการหัดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ใช้สร้างผลงานด้วยการเขียนโปรแกรม เริ่มจากความคิดสร้างสรรค์ สู่การวิเคราะห์ปัญหา หาคำตอบอย่างเป็นระบบ
สามารถแบ่งปันผลงานและพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานกับสมาชิกคนอื่น ๆ ได้

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :