แบบทดสอบเก็บคะแนนบทที่ 1 เรื่อง หลักการทำโครงงาน

แบบทดสอบเก็บคะแนนบทที่ 1 เรื่อง หลักการทำโครงงาน 

 

คำชี้แจง

– ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้

– ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด

– ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้

– ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้

– เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด

– เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70% หรือ 14 ข้อขึ้นไป

 

ลิงก์แบบทดสอบที่นี่ =>  http://goo.gl/mHIzAZ

 

ผลคะแนนการสอบ =>  http://goo.gl/OwIPDy

 

 

 

 

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com