แบบทดสอบหน่วยที่ 1 การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ม.2

1. ข้อใดคือความหมายของ ฮาร์ดแวร์
ก. โปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ข. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
ค. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ง. บุคลากรที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์
2. ส่วนประกอบหลักของ อินโฟกราฟิกส์ คือ
ก. Microsoft Office 2013
ข. โปรแกรม คอมพิวเตอร์
ค. เนื้อหาที่เป็น ข้อมูล สารสนเทศ หรือ ความรู้
ง. แรม แป้นพิมพ์ จอภาพ ลำโพง
3. URL ของเว็บไซต์ ครูออฟ คือข้อใด
ก. www.kruaof.com
ข. www.krooaof.com
ค. www.kruaof.net
ง. www.krooaof.net
4. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมแชท
ก. BeeTalk (บี ทอล์ค)
ข. Microsoft word (ไมโครซอฟต์ เวิร์ด)
ค. Tango (แทง โก้)
ง. LINE (ไลน์)
5. พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จัดทำขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2549
ข. พ.ศ. 2550
ค. พ.ศ. 2553
ง. พ.ศ. 2557
6. Social Media โซเชียลมีเดีย มีความหมาย ตรงกับข้อใด
ก. การจัดการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์
ข. เว็บไซต์บริการอัพโหลดไฟล์
ค. โปรแกรม แชต Line , Tango , BeeTalk
ง. เว็บไซต์สังคมออนไลน์ ที่แชร์ แบ่งปัน ภาพถ่าย วีดีโอ เสียง ข้อมูล
7. ความหมายของคำว่า “ซอฟต์แวร์” ตรงกับข้อใด
ก. ชุดคำสั่งที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ข. อุปกรณ์เทคโนโลยีระดับสูง
ค. โปรแกรมแก้ปัญหาทุกอย่างของมนุษย์
ง. อุปกรณ์ที่ทำหน้าเสมือนสมองกล
8. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ xp
ข. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 7
ค. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8
ง. ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์เวิร์ด
9. แอพ (แอพพลิเคชั่น) ความหมายตรงกับ ข้อใด
ก. โปรแกรมที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์
ข. โปรแกรมที่ทำงานบนสมาร์ทโฟน
ค. โปรแกรมฟรีแวร์ ตัดต่อภาพยนต์
ง. โปรแกรมที่ทำงานบนโน๊ตบุ๊คเท่านั้น
10. ผู้ก่อตั้งและผู้สร้างเว็บไซต์ Facebook.com คือใคร
ก. ฟาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก
ข. มาร์ค คาลเบิร์ก
ค. มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก
ง. มาร์ค คาลเบิร์ก
11. นักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในด้านใดมากที่สุด
ก. ด้านการศึกษา ด้านความรู้ ด้านการค้นคว้า
ข. ด้านการเงิน การธนาคาร การเกษตร
ค. ด้านความบันเทิง ความสนุกสนาน
ง. ด้านสุขภาพ และอนามัย
12. โปรแกรม พิมพ์เอกสาร ตรงกับข้อใด
ก. Excel (เอ็กเซลล์)
ข. Access (แอกเซส)
ค. Word (เวิร์ด)
ง. Power Point (เพาเวอร์พ้อย)
13. ความหมายของ คำว่า “โซเชียลเน็ตเวิร์ค” (Social Network) ตรงกับข้อใด
ก. เครือข่ายสังคมออนไลน์
ข. เครือข่ายกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้
ค. เครือข่ายทีวีสัญจร
ง. เครือข่ายการศึกษาไทย
14. ถ้าหากเราต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เราควรใช้โปรแกรมใด
ก. Mozilla Firefox
ข. Internet Explorer
ค. Google Chrome
ง. ถูกทุกข้อ
15. ข้อใด คือระบบปฏิบัติการบนมือถือสมาร์ทโฟน
ก. Android
ข. Windows Phone
ค. ios
ง. ถูกทุกข้อ
16. ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร
ก. โปรแกรมบล็อค Facebook
ข. โปรแกรมที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
ค. โปรแกรมที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อคอมพิวเตอร์
ง. โปรแกรมซ่อมคอมพิวเตอร์
17. ข้อใด คือ ฮาร์ดแวร์
ก. LINE เกมเศรษฐี
ข. เมาส์ แป้นพิมพ์ จอภาพ ลำโพง
ค. โปรแกรมแต่งรูปจีน
ง. ถูกทุกข้อ
18. โปรแกรมนำเสนองาน ตรงกับข้อใด
ก. Google Chrome (กูเกิลโครม)
ข. Garena (การีน่า)
ค. Photoshop (โฟโต้ชอป)
ง. Power Point (เพาเวอร์พ้อย)
19. โปรแกรม จัดทำตารางงาน ตรงกับข้อใด
ก. Excel (เอ็กเซลล์)
ข. Access (แอกเซส)
ค. Word (เวิร์ด)
ง. Power Point (เพาเวอร์พ้อย)
20. ความหมายของ อินโฟกราฟิกส์ ตรงกับข้อใด
ก. เป็นการแสดงผลของข้อมูลหรือความรู้โดยภาพที่อ่านและเข้าใจง่าย
ข. เป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
ค. เป็นไวรัสคอมพิวเตอร์
ง. เป็น Database Management Software

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com