เว็บครูออฟ ทำใหม่อีกแหละ คราวนี้ตรงกับหลักสูตรเลยคราวนี้

เว็บครูออฟ ทำใหม่อีกแหละ คราวนี้ตรงกับหลักสูตรเลยคราวนี้

โดยสื่อนี้จะให้ผู้เรียน ศึกษาด้วยตนเอง พร้อมกับทำสมุดใบงานที่ครูแจกให้

ระดับการศึกษาที่เรียนคือ ป.3 – ม.3 ครับ

 

About ครูออฟ 725 Articles
https://www.kruaof.com