บทเรียนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

พอดีครูท่องเว็บไซต์ ไปเรื่อย ๆ ไปเจอบทเรียนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บหนึ่ง น่าสนใจดี เป็นบทเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องศึกษาในชั้น ม.2 พอดี เลยเอามาแปะไว้ในเว็บของครูออฟก่อน เพราะ เดียวครูจะนำเนื้อหาของครูมณีรัตน์มาเรียบเรียงเขียนใหม่ในสไตส์ของครูออฟเอง 555 !

About ครูออฟ 725 Articles
https://www.kruaof.com