ให้นักเรียนทำแบบทดสอบต่อไปนี้

About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com