คำศัพท์คอมพิวเตอร์

คำศัพท์คอมพิวเตอร์

บทที่ 1 คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
1 input อินพูท รับข้อมูล
2 Process โพเซท ประมวลผล
3 Output เอ้าพูท ผลลัพธ์
4 Micro ไมโคร ไมโคร
5 Engineering Workstation เอนจิเนียลิ่ง เวอกสเตชั่น สถานีงานวิศวกรรม
6 mini computer มินิคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
7 mainframe computer เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
8 Supercomputer ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง
9 Analog Computer อนาล๊อกคอมพิวเตอร์ อนาล๊อกคอมพิวเตอร์
10 Digital computer ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ ดิจิคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
1 microcomputer ไมโครคอมพิวเตอร์ microcomputer
2 speed สปีด ความเร็ว
3 storage สตอกเกน การจัดเก็บ
4 power พาเวอร์ พลัง
5 slot สลอท ช่อง
6 chip ชิป ชิป
7 main board เมนบอร์ด เมนบอร์ด
8 socket ช๊อค เก็ท เต๊ารับ 9 ram แรม แรม 10 server เซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์

บทที่ 3 คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
1.Polling โฟล-ลิ้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง

2.Interrupt อิน-เทอ-หลุด ขัดขวาง
3.Mailbox เมล-บล็อก ตู้จดหมาย
4.Protection Test Unitโฟ-เทค-ชั่น-เทส-บยู-นิต ผลการทดสอบหน่วยความ
5.Interface อิน-เตอร์-เฟซ ติดต่อ
6.Processor โฟ-เสต หน่วยประมวลผล
7.Control คอน-โทล การควบคุม
8.Test เทส ทดสอบ
9.Unit ยู-นิต หน่วย
10.Logic โล-จิกตรรกะ
บทที่ 4 คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
1.Store สะ-โตล เก็บ
2.Program โปร-แกรม โครงการ
3.Concept คอน-เซป แนวคิด
4.Random Access Memory เรน-ดอม-แอค-เสต-เมม-เม-รี แรม
5.Read Only Memory รี้ด-ออล-ลี-เมม-เม-รี รอม
6.Memory Stick เมม-เม-รี-สะ-ติก หน่วยความจำขนาดเล็ก
7.Memory เมม-เม-รี หน่วยความจำ
8.Static สะ-เตก-ดิส คงที่
9.Fast ฟาส รวดเร็ว
10.Output เอาท์-พุต ส่งออก
บทที่ 5 คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
1.Hard Disk ฮาร์ด-ดิสก์ ฮาร์ดดิสก์
2.Aluminum อะ-ลู-มิ-นัม อลูมิเนียม
3.Alloy เอ-โล โลหะผสม
4.Patter เพล-เตล เสียงกุกกัก
5.Sector เซก-เตอร์ ภาค
6.Cylinder ซาย-แรน-เดอร์ กระบอกสูบ
7.Clusters คัล-เตอร์ เครือข่ายวิสาหกิจ
8.Format ฟอ-แมต จัดรูปแบบ
9.Random แรน-ดอม สุ่ม
10.Seek Time ชีก-ทาม ขอเวลา
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com