บันทึกไฟล์ทับของเดิม

การเปิดไฟล์ภาพมาตกแต่งสี,แสงเงาหรือกำหนดค่าเอฟเฟ็กต์ให้กับภาพแต่ไม่ได้ใช้คำสั่งเกี่ยวกับการสร้างเลเยอร์(เลเยอร์คือชั้นที่จัดวางรูปภาพ)หรือสร้างกราฟิกอื่นๆเพิ่มเติมในภาพเมื่อเลือกคำสั่ง File>Saveโปรแกรมจะให้บันทึกทับชื่อไฟล์เดิมรูปแบบเดิม(จะไม่มีไดอะล็อกบ๊อกซ์SaveAs เปิดขึ้นมาหากไม่ต้องการให้ทับไฟล์เดิมต้องคลิก เลือกคาสั่ง File>SaveAs )

บันทึกเป็นไฟล์รูปแบบอื่นๆ

นอกจากการบันทึกเป็นไฟล์ .psd และบันทึกลงในรูปแบบของไฟล์ต้นฉบันเดิม แล้วยังบันทึกไฟล์ภาพเก็บไว้ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ตามต้องการ โดยคลิกเลือกคำสั่ง File > Save As แล้วเลือกรูปแบบของไฟล์ในช่อง Format ซึ่งจะมีรูปแบบไฟล์ให้เลือกหลายแบบดังภาพ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com