ความต้องการของ Photoshop cs6

       โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 มีการพัฒนาคำสั่งและเครื่องมือต่าง ๆ ขึ้นอย่างมากมายจึงเป็นโปรแกรมที่ต้องการทรัพยากรเครื่องค่อนข้างสูง และเพื่อให้การสร้างงานกราฟิกมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความสะดวก จึงควรทำการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ ว่ามีทรัพยากรเพียงพอหรือไม่ก่อนที่จะทำการติดตั้งโปรแกรม โดยคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 มีรายละเอียดดังนี้

1.1 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP (Service Pack 3) หรือระบบปฏิบัติการ Windows 7 (Service Pack 1) หรือระบบปฏิบัติการ Windows 8

1.2  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นของ Intel® Pentium® 4 หรือ AMD Athlon® 64 processor ขึ้นไป

1.3 หน่วยความจำ (RAM) ขนาด 1 GB ขึ้นไป

1.4  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาด 1 GB ของพื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ได้สำหรับการติดตั้ง

1.5  จอแสดงผลมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1024 x 768 พิกเซล แสดงผลแบบ 16 บิตและมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 256 MB

1.6  ไดร์ฟ DVD-ROM

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 786 Articles
https://www.kruaof.com