การเลิกใช้งานโปรแกรม

เมื่อเราต้องการเลิกใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ดำเนินการดังนี้

คลิกเลือกคำสั่ง File –> Exit  หรือคลิกเมาส์ที่เครื่องหมาย กากบาท ด้านบนขวา จากนั้นโปรแกรมจะปิดโดยอัตโนมัติ

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com