การเข้าสู่โปรแกรม Photoshop CS6

1. >  ไปที่ ปุ่ม start

2. >  All program

3. > โฟลเดอร์ Adobe  master  collection cs6

4. >  Adobe  Photoshop CS 6  

หมายเหตุ Adobe Photoshop CS 6 จะมีทั้ง 36 bit และ 64 bit  คือ Adobe Photoshop CS 6จะเป็น 32 bit ส่วน AdobePhotoshopCS6 (64bit)  จะเป็น 64 bit การเลือกใช้ผมแนะนำถ้าเครื่อง 32 bit ให้ใช้ Adobe Photoshop CS 6 และถ้าเครื่อง 64 bit ให้ใช้ Adobe Photoshop CS 6  (64 bit) หากเป็นเวอร์ชั่นอื่น Function แต่ล่ะตัวอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน

หน้าจอแรกของโปรแกรม Photoshop

เมื่อเราเข้าโปรแกรมมาแล้วจะเจอหน้าต่างการทำงานของโปรแกรม Photoshop cs6 ซึ่งจะประกอบไปด้วย Menu bar option bar Toolbar Palette ต่างๆในการใช้งานแต่องค์ประกอบก็จะแตกต่างกันไป

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com