การบันทึกงานบันทึกไฟล์ Photoshop(.PSD)

การแก้ไขไฟล์ภาพโดยการสร้างกราฟิก เพิ่มการตัดต่อหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของไฟล์ภาพที่มีผลกับโครงสร้างเดิมของภาพเมื่อเลือกคำสั่ง File > Save จะแสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ Save As ขึ้นมาโดยจะเลือกรูปแบบของไฟล์เป็น Photoshop (*.PSD, *.PDD) เป็นค่าพื้นฐานดังนี้

          คุณสมบัติของไฟล์ PSD จะเก็บรายละเอียดการทำงานต่าง ๆ เช่น เลเยอร์, ฟอนต์และเส้นพาธ ไว้ได้อย่าง ครบถ้วนช่วยให้การนำไฟล์ภาพกลับมาแก้ไขทำได้ง่ายในขณะที่ไฟล์ประเภทอื่นจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้หรือได้เพียงบางส่วน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com