โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยี (โปรแกรมกราฟิก) ป.5

หน่วยการเรียนรู้เรื่องที่ศึกษาวิธีการประเมินจำนวนชั่วโมง
รู้จักโปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้นแนะนำการใช้ Photoshop CS6 เบื้องต้น ใบงานที่ 1.1 เรื่องแนะนำการใช้ Photoshop CS6 เบื้องต้น 1
ขนาดและความละเอียดของภาพ ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การกำหนดขนาดและความละเอียดของภาพ 1
ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS6 ใบงานที่ 1.3 เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 2
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1
แบบทดสอบ หน่วยที่ 2
เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolboxชุดเครื่องมือสำหรับการสร้าง Selection ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ชุดเครื่องมือสำหรับการสร้าง Selection ใน Toolbox และหน้าที่ในการทำงาน 2
ชุดเครื่องมือ Crop ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง ชุด เครื่องมือสำหรับการ Crop ใน Toolbox 2
ชุดเครื่องมือสำหรับการรีทัชภาพ ตรวจใบงานที่ 2.3 เรื่อง ชุดเครื่องมือสำหรับการรีทัชภาพ ใน Toolbox และหน้าที่ในการทำงาน 2
ชุดเครื่องมือสำหรับระบายสี ตรวจใบงานที่ 2.4 เรื่อง ชุดเครื่องมือสำหรับระบายสี ใน Toolbox 2
ชุดเครื่องมือสำหรับวาดภาพและสร้างตัวอักษรตรวจใบงานที่ 2.5 เรื่อง ชุดเครื่องมือสำหรับวาดภาพและสร้างตัวอักษร ใน Toolbox และหน้าที่ในการทำงาน 2
ชุดเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงานตรวจใบงานที่ 2.6 เรื่อง ชุดเครื่องมืออำนวยความสะดวก ใน Toolbox 2
ชุดเครื่องมือในการเลือกสี และ ชุดเครื่องมือ Quick maskประเมินผลงานด้วยการนำเสนอ1
พาเนล (Panel) สำคัญๆ ที่นิยมใช้การจัดการ พาเนล (Panel)ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง การจัดการ พาเนล (Panel)2
Workshopวิธีการแต่งภาพสไตล์ Double exposure ภาพซ้อนภาพ ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง วิธีการแต่งภาพสไตล์ Double exposure ภาพซ้อนภาพ 2
เทคนิคการทำรูปสีท่ามกลางรูปขาวดำใบงานที่ 4.2 เรื่อง เทคนิคการทำรูปสีท่ามกลางรูปขาวดำ2
เทคนิคการการทำรูปขอบพับมุม ตรวจ ใบงานที่ 4.4 เรื่อง เทคนิคการทำรูปขอบพับมุม 2
เทคนิคการตกแต่งข้อความด้วยการใช้ Layer Mask ตรวจใบงานที่ 4.3 เรื่อง การตกแต่งข้อความด้วยการใช้ Layer Mask 2

Print Friendly, PDF & Email