• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand

หน่วยที่ 2 ครอบครัวที่หลากหลาย ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ครอบครัวที่หลากหลาย แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

นักเรียนเข้าใจว่า การอยู่ร่วมกันในครอบครัว สมาชิกของครอบครัวควรปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน เคารพซึ่งกันและกัน การปฏิบัติตนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ครอบครัวที่หลากหลาย แล้ว นักเรียนสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้

     1.  ครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยจะมีความสุขมากกว่าครอบครัวที่มีฐานะยากจนใช่หรือไม่ อย่างไร
     2.  วัฒนธรรมมีผลต่อการดำรงชีวิตของคนในสังคมอย่างไร

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง ครอบครัวที่หลากหลาย

  1. ครอบครัวที่อบอุ่น
  2. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัว

การประเมิน หน่วยที่ 2 ครอบครัวที่หลากหลาย

มาตรฐานตัวชี้วัดคะแนนเก็บคะแนนปลายภาค
พ 2.1ป.5/2 อธิบายความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย82

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *