สาเหตุความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อน ป.5

สาเหตุความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อน มี 4 สาเหตุครอบคลุม

  1. มีการเข้าใจผิดกันแล้วไม่ทำความเข้าใจกันหรือไม่พูดคุยกันให้รู้เรื่อง
  2. มีความคิดเห็นไม่ตรงกันและไม่ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน
  3. เล่นกันโดยใช้กำลังความรุนแรง หรือทำให้อีกฝ่ายเจ็บ แล้วไม่ขอโทษ
  4. ถูกเพื่อนรังแกหรือแกล้งให้ได้รับความอับอาย
About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com