สาเหตุการแก้ไขปัญหาขัดแย้งในครอบครัว ป.5

ความขัดแย้ง หมายถึงการมีความรู้สึก ความคิดเห็น หรือความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่สอดคล้องหรือไม่ตรงกันกับอีกฝ่ายหนึ่ง ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจกัน ซึ่งนำไปสู่การทะเลาะวิวาทได้

สาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัว

  1. การใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม ก้าวร้าวหรือหยาบคายต่อกัน
  2. สมาชิกในครอบครัวไม่พูดคุยกัน ต่างคนต่างอยู่ทำให้เกิดความรู้สึกห่างเหิน
  3. การมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันและใช้อารมณ์แก้ไขปัญหา
  4. การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว การใช้คำพูดหรือความรุนแรงกันเป็นประจำ

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com