ระบบย่อยอาหาร ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง “ระบบย่อยอาหาร” แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

ระบบย่อยอาหาร เป็นระบบที่เปลี่ยนอาหารที่รับประทานให้เป็นสารอาหารที่ทำให้ร่างกายดูดซึมได้ง่าย ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตเหมาะสมกับวัย สุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์

สาระการเรียนรู้

ความหมายและอวัยวะที่สำคัญของระบบย่อยอาหาร

ระบบย่อยอาหารหรือระบบทางเดินอาหาร หมายถึง ขบวนการแปรสภาพอาหารให้มีขนาดเล็กลง เพื่อการดูดซึมเข้าสู่เซลล์

อวัยวะสำคัญในระบบย่อยอาหาร
รูปที่ 1 อวัยวะสำคัญในระบบย่อยอาหาร
อวัยวะหน้าที่
ฟัน ช่วยบดเคี้ยวอาหาร โดยมีลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารและมีน้ำลายช่วยย่อยอาหารจำพวกแป้ง
หลอดอาหารเป็นทางผ่านของอาหาร ที่ถูกบดเคี้ยวแล้วกลืนลงสู่กระเพาะอาหาร
ตับสร้างน้ำย่อย เก็บไว้ที่ถุงน้ำดี
กระเพาะอาหารรับอาหาร จากหลอดอาหาร
ลำไส้เล็กย่อยอาหาร และดูดซึมสารอาหาร และน้ำ เพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกาย
ลำไส้ใหญ่ดูดซึมน้ำ และเกลือแร่ ออกจากกากอาหาร แล้วขับเมือกออกมา หล่อลื่นให้กากอาหารที่แข็งเคลื่อนที่ผ่านไปสู่ปลายลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นส่วนที่สะสมอุจจาระ
ทวารหนัก เป็นทางระบายอุจจาระ
ตารางการทำงานของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร

การทำงานของระบบย่อยอาหาร

  1. อาหารถูกย่อยที่ปากโดยการเคี้ยวและมีน้ำลายออกมาช่วยย่อย
  2. อาหารถูกกลืนลงสู่กระเพาะอาหาร และถูกย่อยโดยน้ำย่อย
  3. อาหารส่งไปยังลำไส้เล็กและถูกย่อยโดยน้ำย่อย สารอาหารที่ผ่านการย่อยแล้ว จะถูกดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กเพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกาย
  4. กากอาหารขับเคลื่อนไปยังลำไส้ใหญ่ เพื่อดูดซึมน้ำวิตามินและแร่ธาตุเข้าสู่ร่างกาย
  5. กากอาหารส่วนที่เหลือจะถูกขับออกมานอกร่างกายผ่านทางระบบขับถ่ายเป็นอุจจาระ

ความสำคัญของระบบย่อยอาหาร

ระบบย่อยอาหาร เป็นระบบที่เปลี่ยนอาหารที่รับประทานให้เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ส่งผลให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาเป็นไปตามวัย ซึ่งหากระบบย่อยอาหารไม่สามารถทำงานได้ตามปกติจะทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอการเจริญเติบโตและพัฒนาการผิดปกติ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.