ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ระบบขับถ่ายปัสสาวะ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

ระบบขับถ่ายปัสสาวะเป็นการกรองของเสียออกจากร่างกาย และช่วยควบคุมปริมาณน้ำในร่างกายให้เหมาะสม ทำให้ไม่เกิดการสะสมของของเสีย ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี

เนื้อหาประกอบการศึกษา เรื่อง ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ป.5

ความหมายและอวัยวะที่สำคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะ

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ เป็นการกรองของเสียที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น น้ำ ยูเรีย ออกจากกระแสเลือด และขับออกมาในรูปของน้ำปัสสาวะ

อวัยวะที่สำคัญในระบบขับถ่ายปัสสาวะ

อวัยวะที่สำคัญในระบบขับถ่ายปัสสาวะ ได้แก่ ไต กรวยไต ท่อไตกระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ เพราะทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดให้อยู่ในรูปของน้ำปัสสาวะ

รูปที่ 1 อวัยวะสำคัญในระบบขับถ่ายปัสสาวะ
อวัยวะหน้าที่
กรวยไต เป็นทางผ่านให้น้ำปัสสาวะไหลมารวมกัน
ท่อไต เป็นทางผ่านของน้ำปัสสาวะลงสู่กระเพาะปัสสาวะ
กระเพาะปัสสาวะ เป็นที่เก็บน้ำปัสสาวะ เมื่อมีปริมาณมาก จะยืดหดตัวทำให้รู้สึกปวดและขับปัสสาวะออกทางท่อปัสสาวะ
ท่อปัสสาวะ เป็นทางผ่านของน้ำปัสสาวะออกนอกร่างกาย

การทำงานการขับถ่ายระบบปัสสาวะ

รูปที่ 2 การทำงานการขับถ่ายระบบปัสสาวะ

ความสำคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะ

ระบบขับถ่ายปัสสาวะเป็นระบบกำจัดของเสียออกจากร่างกาย และช่วยควบคุมปริมาณน้ำในร่างกายให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม จึงช่วยไม่ให้เกิดการสะสมของของเสียหรือเชื้อโรคในร่างกาย ส่งผลให้มีสุขภาพดี

About ครูออฟ 725 Articles
https://www.kruaof.com