พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ป.5

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน มีอยู่ 4 ประการ คือ

  1. ใช้อำนาจแก้ไขปัญหาโดยไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  2. ใช้กำลังในการตัดสินปัญหา เช่น พี่น้องชกต่อยกัน พ่อแม่ตีลูก
  3. หลบหน้าหรือไม่พูดคุยกัน ทำให้ไม่ได้ปรับความเข้าใจจนเกิดความบาดหมางกันไป
  4. ใช้คำพูดที่หยาบคาย รุนแรง ทำร้ายจิตใจฝ่ายตรงข้าม และไม่กล่าวคำขอโทษ เมื่อตนเองเป็นฝ่ายผิด
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.