พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ป.5

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง

  • มีเหตุผลและรู้จักยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่น ไม่เอาอารมณ์ของตนเป็นใหญ่
  • ไม่ใช้กำลังหรือความรุนแรงตัดสินปัญหา และรู้จักให้อภัยผู้อื่น
  • มีความอดทนอดกลั้น และรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง

การสื่อสารที่สร้างสรรค์

  • ใช้คำพูดที่สุภาพไม่หยาบคายและไม่ก้าวร้าวในการให้เหตุผลหรือชี้แจงความจริง
  • ไม่พูดยั่วให้อีกฝ่ายโกรธ และไม่ล้อเลียน หรือทำร้ายจิตใจอีกฝ่ายให้เกิดความอับอาย หรือเสียใจ
  • กล่าวคำ ขอโทษ เมื่อตนเองเป็นคนผิด

การแสดงออกในการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

  1. ผู้นำกลุ่มไม่ใช้อำนาจในการตัดสินปัญหา เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นหรือชี้แจงเหตุผลอย่างเท่าเทียมกัน
  2. ใช้หลักประชาธิปไตยในการตัดสินปัญหาเพื่อความยุติธรรมและยอมรับผลของการตัดสินนั้น
  3. ไม่แสดงท่าทางไม่พอใจเมื่อผู้อื่นมีความคิดเห็นไม่ตรงกับตนเอง
  4. ให้อภัยกันและรู้จักขอโทษเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.