พฤติกรรมทางเพศ ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง พฤติกรรมทางเพศ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การแสดงพฤติกรรมและการวางตัวที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมทางเพศ

 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ โดยตอบคำถาม ดังนี้
  • นักเรียนเคยอ่านข่าวการทำแท้งหรือผู้หญิงถูกข่มขืนหรือไม่
  • นักเรียนคิดว่าข่าวที่นักเรียนเคยเห็นหรือเคยอ่านมีสาเหตุมาจากอะไร
  • ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศหรือไม่
 2. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ โดยตอบคำถาม ดังนี้
  • นักเรียนรู้จักผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศที่โรงเรียนหรือที่บ้านบ้างหรือไม่
  • ถ้ารู้จักนักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ
  • นักเรียนคิดที่จะทำร้ายผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือไม่
 3. นักเรียนศึกษาความรู้และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศความหลากหลายทางเพศ และความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ
 4. นักเรียนร่วมกันอ่านสถานการณ์ตัวอย่าง 1-4 จากนั้น วิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม โดยตอบคำถาม ดังนี้

สถานการณ์ที่ 1 วัยรุ่น 2 คน กอดกันในที่ลับตาคน

สถานการณ์ที่ 2 เมื่อพบครูถือของหนักมาริโอ้จึงเข้าไปช่วยครูถือของ

สถานการณ์ที่ 3 ปองศักดิ์รู้ตัวว่าทำผิดจึงกล่าวคำ “ขอโทษ”

สถานการณ์ที่ 4 หญิงตั้งครรภ์ขึ้นรถประจำทางมายืนข้าง ๆ วิชัย   วิชัยเห็นแล้วจึงแกล้งทำเป็นนอนหลับ

 • สถานการณ์ที่ 1 วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
 • สถานการณ์ที่ 2 มาริโอ้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
 • สถานการณ์ที่ 3 ปองศักดิ์มีพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
 • สถานการณ์ที่ 4 วิชัย มีพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
 1. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • ทุกคนควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับเพศ

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

การแสดงพฤติกรรมและการวางตัวที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.