การเปลี่ยนแปลงทางเพศ ป.5

เด็กวัยเรียนหรือวัยเด็กตอนปลาย คือ ช่วงอายุระหว่าง 10-12 ปี ซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางเพศที่เห็นได้ชัดเจน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม

การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย

การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเด็กวัยเรียนหรือวัยเด็กตอนปลายแต่ละคนเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันทุกคน เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติกรรมพันธุ์ อาหารการพักผ่อน และการออกกำลังกาย เป็นต้น

เพศชาย

1) น้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แขนขายาว ไหล่กว้าง
2) เริ่มมีสิวขึ้นที่ใบหน้าและลำตัว
3) ฮอร์โมนเพศชายกระตุ้นให้อวัยวะเพศมีขนาดใหญ่ขึ้น
4) มีหนวดเคราและขนขึ้นที่รักแร้และอวัยวะเพศ
5) เสียงแตก แหบห้าว
6) ต่อมเหงื่อขับเหงื่อออกมามาก ทำให้มีกลิ่นตัว
7) อวัยวะสืบพันธุ์ภายในเริ่มทำงาน จึงมีการสร้างอสุจิและหลั่งน้ำอสุจิ หรือการฝันเปียก

เมื่อเข้าสู่วัยเด็กตอนปลายอาจมีสิวขึ้นที่ใบหน้า
เมื่อมีเหงื่อออกมากจะทำให้มีกลิ่นตัว

เพศหญิง

1) น้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รูปร่างสูงและตัวใหญ่กว่าเพศชาย
2) เริ่มมีสิวขึ้นที่ใบหน้าและลำตัว
3) ฮอร์โมนเพศหญิงกระตุ้นให้หน้าอกขยายใหญ่ขึ้น
4) มีขนขึ้นที่อวัยวะเพศและรักแร้
4) สะโพกผายออก
6) ต่อมเหงื่อขับเหงื่อออกมามาก ทำให้มีกลิ่นตัว
6) อวัยวะสืบพันธุ์ภายในเริ่มทำงาน จึงมีการตกไข่และมีประจำเดือน

การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม

  1. มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายตามสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ เช่น โมโหง่ายโกรธง่าย แต่หายเร็ว
  2. มีความรู้สึกวิตกกังวล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและไม่ทราบวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
  3. มีความรักและต้องการปกป้องกลุ่มเพื่อนหรือพวกพ้องของตน
  4. มีความสนใจเรื่องเพศรักสวยรักงามมากขึ้น
  5. เห็นความสำคัญและใส่ใจความรู้สึกของเพื่อนมาก ปฏิบัติตนตามเพื่อนในกลุ่ม ทั้งการแต่งกาย การใช้คำพูด และการใช้สิ่งของ
  6. ต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม จึงเลือกเข้ากลุ่มเพื่อนที่มีลักษณะและความชอบคล้ายกับตนเอง
  7. ต้องการเพื่อนสนิทหรือคนรู้ใจ เป็นเพื่อนคู่คิด คอยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.