หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย

การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย

เมื่อศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การรู้และเข้าใจในหลักการเคลื่อนไหวทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี   การบริหารร่างกายเป็นการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้แข็งแรง และทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน   ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานเป็นการใช้อวัยวะต่าง ๆ ในการเคลื่อนไหวอย่างสัมพันธ์กันทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย

     พ 3.1 ป.5/1          จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบที่กำหนด

  พ 3.1 ป.5/3          ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง และความสมดุล

     พ 3.1 ป.5/4          แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย

  1. หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย
  2. การเคลื่อนไหวร่างกาย : การบริหารร่างกายประกอบเพลง
  3. ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน

แบบทดสอบ เรื่อง การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.