การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขอนามัยทางเพศ ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขอนามัยทางเพศ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การดูแลรักษาสุขอนามัยทางเพศที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเพศและวัยของตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยทางเพศที่ดีจะส่งผลให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีด้วย

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขอนามัยทางเพศ

 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการอาบน้ำก่อนมาโรงเรียนของนักเรียน โดยตอบคำถาม ดังนี้
  • ตอนเช้าก่อนมาโรงเรียนนักเรียนอาบน้ำมาหรือไม่
  • หลังจากอาบน้ำนักเรียนเช็ดตัวให้แห้งก่อนหรือไม่
  • นักเรียนคิดว่า การอาบน้ำดีอย่างไร
 2. นักเรียนฟังสถานการณ์ ต่อไปนี้

เช้าวันหนึ่งบนรถประจำทาง มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเดินขึ้นไปบนรถแต่ที่นั่งเต็ม เขาต้องยืนบนรถ เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่คนรอบข้างเริ่มเอามือปิดจมูกและเดินถอยหนี

จากนั้นร่วมกันสนทนาโดยตอบคำถาม ดังนี้

 • นักเรียนคิดว่า เด็กคนนี้เป็นอะไร ทำไมคนอื่นจึงยืนเอามือปิดจมูก
 • นักเรียนคิดว่า สาเหตุที่ทำให้เด็กคนนี้มีกลิ่นตัวคืออะไร
 • เหตุการณ์นี้เกิดผลต่อเด็กคนนี้และต่อผู้อื่นอย่างไรบ้าง
 • นักเรียนจะมีวิธีการดูแลรักษาสุขอนามัยทางเพศอย่างไรบ้าง
 1. นักเรียนศึกษาความรู้และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขอนามัยทางเพศ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต
 2. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยสรุปเป็นแผนภาพความคิด

จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถาม ดังนี้

 • นักเรียนคิดว่า การดูแลรักษาสุขอนามัยทางเพศเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่ เพราะเหตุใด
 • นักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาสุขอนามัยทางเพศด้านร่างกายอย่างไรบ้าง
 • นักเรียนปฏิบัติตนในการรักษาสุขอนามัยทางเพศด้านจิตใจอย่างไรบ้าง
 • นักเรียนปฏิบัติตนในการรักษาสุขอนามัยทางเพศด้านอารมณ์อย่างไรบ้าง
 1. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • การสวมเสื้อผ้าซ้ำกันหลายวันโดยไม่ซัก ก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้าง
 2. นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์สมมุติ ดังนี้
  • ขณะอาบน้ำใช้สบู่เด็กทำความสะอาดอวัยวะเพศทุกครั้ง
  • ขณะอาบน้ำไม่ทำความสะอาด อวัยวะเพศ
  • มีสิวขึ้นที่ใบหน้าจึงวิตกกังวลมากจนนอนไม่หลับ
  • มีสิวขึ้นที่ใบหน้า จึงหมั่นล้างหน้าและทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ
 3. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น แล้วตอบคำถาม ดังนี้
  • การปฏิบัติตนในสถานการณ์ที่ 1 จะทำให้เกิดผลอย่างไร
  • การปฏิบัติตนในสถานการณ์ที่ 2 จะทำให้เกิดผลอย่างไร
  • นักเรียนควรปฏิบัติตนตามสถานการณ์ใด เพราะเหตุใด
  • การปฏิบัติตนในสถานการณ์ที่ 3 จะทำให้เกิดผลอย่างไร
  • การปฏิบัติตนในสถานการณ์ที่ 4 จะทำให้เกิดผลอย่างไร
  • นักเรียนควรปฏิบัติตนตามสถานการณ์ใด เพราะเหตุใด
 4. นักเรียนสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านต่าง ๆ ของตนเองด้านละ 1 อย่าง พร้อมอธิบายวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศลงในชิ้นงานที่ 4 เรื่อง การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขอนามัยทางเพศ

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้

            การดูแลรักษาสุขอนามัยทางเพศที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเพศและวัยของตนเอง เพื่อให้มีสุขอนามัยทางเพศที่ดีจะส่งผลให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีด้วย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.