หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค

การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค

เมื่อศึกษาเรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การรู้จักดูแลตนเอง และปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมในการป้องกันโรคจะช่วยให้มีสุขภาพกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค

พ 4.1 ป.5/4        ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค

  1. การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค

แบบทดสอบ เรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.