หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อศึกษาเรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติจะทำให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีรวมทั้งช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความสุข

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

พ 4.1 ป.5/1        แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

  1. หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

แบบทดสอบ เรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.