หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย

การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย

เมื่อศึกษาเรื่อง การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายแล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การรู้และเข้าใจในหลักการเคลื่อนไหวทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี   การบริหารการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็นกิจกรรมที่ใช้วัดความสามารถทางด้านร่างกาย เพื่อนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายในด้านต่าง ๆ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย

พ 4.1 ป.5/5        ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย

  1.  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
  2. กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

แบบทดสอบ เรื่อง การพัฒนาทักการทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.