แบบทดสอบ เรื่อง สวยงามด้วยความสมดุล

ตัวชี้วัด

ศ 1.1 ป.6/2         อธิบายหลักการจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุล ในการสร้างงานทัศนศิลป์

ศ 1.1 ป.6/5         สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการของรูปและพื้นที่ว่าง

สาระสำคัญ

หลักการจัดขนาดสัดส่วน ความสมดุล รูปและพื้นที่ว่าง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างงานทัศนศิลป์

แบบทดสอบ

 
About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com