หน่วยที่ 1 เรื่อง สวยงามด้วยความสมดุล ป.6

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง “สวยงามด้วยความสมดุล” แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุล รูปและพื้นที่ว่างเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างงานทัศนศิลป์

เนื้อหาหน่วยที่ 1 สวยงามด้วยความสมดุล

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com