หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การวิเคราะห์เพลงและหลักการฟังเพลง

การวิเคราะห์เพลงและหลักการฟังเพลง

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์เพลงและหลักการฟังเพลง แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การวิเคราะห์บทเพลงโดยอาศัยหลักการฟังเพลง จะทำให้ผู้ฟังสามารถวิเคราะห์เพลง เข้าใจความหมายของบทเพลงและองค์ประกอบของบทเพลงมากขึ้น และทำให้เกิดความซาบซึ้งหรือสนุกสนานไปกับจังหวะทำนองและอารมณ์ของบทเพลง

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์เพลงและหลักการฟังเพลง ( 5 คะแนน )

ศ 2.1 ป.6/5   บรรยายความรู้สึกที่มีต่อดนตรี

ศ 2.1 ป.6/6   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทำนองจังหวะ การประสานเสียงและคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟัง

สาระการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์เพลงและหลักการฟังเพลง

  1. การวิเคราะห์เพลง
  2. หลักการฟังเพลง

แบบทดสอบ เรื่อง การวิเคราะห์เพลงและหลักการฟังเพลง

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.