หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หลักการร้องเพลง

หลักการร้องเพลง

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง หลักการร้องเพลง แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

ผู้ขับร้องเพลงต้องมีการฝึกฝนการร้องเพลงอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ร้องเพลงได้ไพเราะและตรงตามจังหวะและทำนองทำให้บทเพลงมีความไพเราะน่าฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง หลักการร้องเพลง ( 5 คะแนน )

ศ 2.1 ป.6/4   ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้อง ด้นสดที่มีจังหวะและทำนองง่าย ๆ

สาระการเรียนรู้ เรื่อง หลักการร้องเพลง

การขับร้องเพลง :  การร้องเพลงประกอบดนตรี  หลักการขับร้องเพลงไทย  การด้นสด   การสร้างสรรค์รูปแบบจังหวะและทำนองด้วยเครื่องดนตรี

แบบทดสอบ เรื่อง หลักการร้องเพลง

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.