หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร

มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การชมการแสดงที่ดี ผู้ชมต้องมีมารยาทและมีหลักในการรับชมเพื่อจะได้ซาบซึ้งและเข้าใจการแสดงมากขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง  มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร  ( 5 คะแนน )

ศ 3.1 ป.6/5  แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง

ศ 3.2 ป.6/2  ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร

สาระการเรียนรู้ เรื่อง มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร

  1. หลักการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร
  2. ลักษณะของผู้ชมที่ดี
  3. ประโยชน์ของการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร

แบบทดสอบ เรื่อง มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.