หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การเรียนรู้เกี่ยวกับโน้ตเพลง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในบทเพลงจะทำให้อ่านโน้ตเพลงได้เข้าใจและเขียนโน้ตเพลงได้ และยังทำให้เข้าใจจังหวะและทำนองของบทเพลงด้วย

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ( 5 คะแนน )

ศ 2.1 ป.6/2 จำแนกประเภทและบทบาทหน้าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ

สาระการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี

  1. โน้ตเพลงไทย
  2. โน้ตเพลงสากล

แบบทดสอบ เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.