หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์และละคร

การแสดงนาฏศิลป์และละคร

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การแสดงนาฏศิลป์และละคร แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การแสดงนาฏศิลป์ไทยและละครต่าง ๆ เป็นการแสดงที่มีความสวยงามเป็นศิลปะที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยและเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติที่ทุกคนควรร่วมมือกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง  การแสดงนาฏศิลป์และละคร  ( 5 คะแนน )

ศ 3.1 ป.6/3   แสดงนาฏศิลป์และละครง่าย ๆ

สาระการเรียนรู้ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์และละคร

  1. รำวงมาตรฐาน
  2. ระบำตารีกีปัส
  3. ฟ้อนเล็บ
  4. ละครสร้างสรรค์

แบบทดสอบ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์และละคร

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.