หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล

เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภทมีรูปร่างลักษณะและบทบาทหน้าที่ในการบรรเลงที่แตกต่างเมื่อนำมาบรรเลงร่วมกันจะทำให้เกิดเป็นบทเพลงที่ไพเราะน่าฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล ( 5 คะแนน )

ศ 2.1 ป.6/2 จำแนกประเภทและบทบาทหน้าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ

สาระการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล

  1. ประเภทเครื่องดนตรีไทย : ประเภทและหน้าที่เครื่องดนตรีพื้นบ้าน
  2. ประเภทเครื่องดนตรีสากล

แบบทดสอบ เรื่อง เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.