หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย

นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชมการแสดงนาฏศิลป์เข้าใจการแสดงได้ง่ายขึ้น ทำให้การแสดงมีความสวยงาม น่าสนใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง  นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย  ( 5 คะแนน )

ศ 3.1 ป.6/3  แสดงนาฏศิลป์และละครง่าย ๆ

สาระการเรียนรู้ เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย

  1. นาฏยศัพท์
  2. ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย

แบบทดสอบ เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.