หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์

นาฏศิลป์สร้างสรรค์

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การประดิษฐ์ท่าทางและออกแบบอุปกรณ์การแสดงพื้นเมืองจะทำให้การแสดงดูสวยงามและน่าสนใจ แสดงให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง  นาฏศิลป์สร้างสรรค์  ( 5 คะแนน )

            ศ 3.1 ป.6/1   สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์

            ศ 3.1 ป.6/2   ออกแบบเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างง่าย ๆ

สาระการเรียนรู้ เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์

1.  การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงพื้นเมือง

2.  งานการออกแบบนาฏศิลป์

แบบทดสอบ เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.