สีคู่ตรงข้าม

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง สีคู่ตรงข้าม แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

สีที่อยู่ตรงข้ามคือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีธรรมชาติ

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง สีคู่ตรงข้าม

 1. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสีโดยครูใช้คำถาม ดังนี้
  • สีใดในธรรมชาติที่นักเรียนชอบมากที่สุด
 2. ครูสาธิตการผสมสีจากแม่สีให้ได้สีขั้นที่ 3 โดยครูเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ กระดาษวาดเขียน สีน้ำ พู่กัน จานสี จากนั้นดำเนินการ ดังนี้
  • เตรียมแม่สี 3 สี ได้แก่ เหลือง แดง และน้ำเงิน แล้วระบายลงในกระดาษวาดเขียน
  • นำสีเหลือง + สีแดง ได้สีขั้นที่ 2
  • นำสีเหลือง + สีน้ำเงิน     ได้สีขั้นที่ 2
  • นำสีน้ำเงิน + สีแดง ได้สีขั้นที่ 2
  • ให้ครูระบายสีขั้นที่ 2 ลงในกระดาษวาดเขียน
  • นำสีขั้นที่ 2 ผสมกับแม่สี ดังนี้
 1. ให้นักเรียนทดลองผสมสีให้ได้สีขั้นที่ 3 แล้วนำมาระบายเป็นวงจรสีลงในกระดาษวาดเขียนแล้วโยงเส้นสีคู่ตรงข้าม
 2. ให้นักเรียนนำเสนอผลงานวงจรสีของตนเอง แล้วเปรียบเทียบกับของเพื่อน
 3. ให้ครูนำบัตรภาพที่ระบายด้วยสีที่ผสมทั้งหมด 12 สี แจกให้นักเรียน 12 คน คนละ 1 ใบ จากนั้นให้จับคู่กับเพื่อนที่เป็นคู่สีตรงข้าม นักเรียนคู่ใดจับคู่ช้าที่สุดต้องออกมาแสดงท่าทางตลกหน้าชั้นเรียน
 4. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของการรู้จักสีคู่ตรงข้าม

สรุปความรู้

สีที่อยู่ตรงข้ามเป็นสีที่อยู่ต่างกันมากที่สุด

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.