สัดส่วน

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง สัดส่วน แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การวาดภาพต้องให้ภาพมีขนาดและความสัมพันธ์กันอย่างพอดีจึงเรียกว่า การวาดสัดส่วน

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง สัดส่วน

 1. ให้นักเรียนสังเกตแก้วน้ำในแบบต่าง ๆ ที่มีสัดส่วนแตกต่างกันและให้นักเรียนอธิบายลักษณะของสัดส่วน
 2. ครูนำแจกันดอกไม้หรือแก้วน้ำมา 1 ใบ จากนั้นสาธิตการวาดภาพให้ได้สัดส่วนโดยมีขั้นตอน ดังนี้
  • แบ่งครึ่งกระดาษวาดเขียนโดยใช้ดินสอร่างเบา ๆ
  • กำหนดสัดส่วนโดยการร่างด้วยดินสอหรือกะประมาณด้วยสายตา
  • ค่อย ๆ วาดรายละเอียดเพิ่มขึ้นทีละส่วน
  • แต่งเติมแสงเงาหรือระบายสีให้ภาพสวยงาม
 3. ให้นักเรียนเลือกวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “สิ่งของเครื่องใช้” โดยใช้หลักความสมดุลในเรื่องสัดส่วน
 4. หลังจากวาดภาพระบายสีเสร็จแล้วให้เขียนชื่อ-นามสกุล และวันที่
 5. ให้นักเรียนนำเสนอผลงานและอธิบายหลักความสมดุลในเรื่องสัดส่วน แล้วให้นักเรียนคนอื่นร่วมกันประเมินค่าและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน

สรุปความรู้

การเข้าใจเรื่องสัดส่วนที่เหมาะสมในการวาดภาพจะช่วยให้ภาพวาดมีความสัมพันธ์กันอย่างพอดี

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.