วิธีการลงสีคู่ตรงข้ามในภาพ

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง วิธีการลงสีคู่ตรงข้ามในภาพ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การลงสีคู่ตรงข้ามที่เหมาะสมจะทำให้ผลงานทัศนศิลป์มีความโดดเด่นสวยงามและน่าสนใจ

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง วิธีการลงสีคู่ตรงข้ามในภาพ

 1. ให้นักเรียนร่วมกันจินตนาการโดยครูถามว่าถ้าให้สัตว์ชนิดหนึ่งมีสีเป็นสีคู่ตรงข้าม นักเรียนจะจินตนาการถึงสัตว์ชนิดใด และมีสีอะไรในตัวบ้าง ให้นักเรียนออกมาเล่า 3-4 คน
 2. ครูเลือกสัตว์ที่นักเรียนเล่ามา 1 ชนิด แล้วสาธิตการวาดภาพและวิธีการลงสีคู่ตรงข้ามในภาพโดยมีขั้นตอน ดังนี้
  • วาดภาพสัตว์
  • มองภาพแล้วจินตนาการว่าจะเลือกใช้คู่สีตรงข้ามคู่ใด
  • ให้ลงสีที่ใช้มากที่สุดในภาพก่อน
  • ลงสีในส่วนรายละเอียดอื่น ๆ
 3. ให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีโดยใช้สีคู่ตรงข้ามให้มากที่สุดโดยเลือกจากหัวข้อที่สนใจ ดังนี้
 1. ให้นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้วาดภาพและระบายสีและลงมือปฏิบัติวาดภาพระบายสี
 2. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วให้เขียนชื่อ-นามสกุล และวันที่
 3. ให้นักเรียนนำเสนอผลงานและอธิบายวิธีการลงสีคู่ตรงข้าม
 4. ให้นักเรียนร่วมกันประเมินผลงาน

สรุปความรู้

การลงสีคู่ตรงข้ามที่เหมาะสมจะทำให้ผลงานทัศนศิลป์มีความโดดเด่นสวยงามและน่าสนใจ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.