วาดภาพเหมือนจริง (ศิลปะ ป.6)

คำถามชวนคิด

😀 นักเรียนคิดว่าการวาดภาพเหมือนจริงควรเริ่มจากสิ่งใด

แสงที่ตกกระทบลงวัตถุต่างๆ มีทั้งแสงจากธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ เป็นต้น และแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เช่นแสงจากหลอดไฟ เทียนไข เป็นต้น เมื่อแสงต่างๆ เหล่านี้ตกกระทบลงบนวัตถุ อาจทำเงาที่เหมือนหรือแตกต่างก็ได้

เงามีทั้งเกิดขึ้นภายในวัตถุเรียกว่า เงาในตัวเอง และเงาของวัตถุที่เกิดบนพื้นหรือพาดบนวัตถุอื่นที่รองรับเรียกว่า เงาตกทอด

ให้นักเรียนวาดภาพ รูป 3 มิติ 1 รูป ขนาด A4 โดยใช้ดินสอหรือลาสีก็ได้โดยกำหนดแสงและเงาให้ถูกต้อง มีค่าคะแนน 20 คะแนน

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com