รูปและพื้นที่ว่าง

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง รูปและพื้นที่ว่าง แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การวาดสิ่งต่าง ๆ ตามหลักการของรูปและพื้นที่ว่างจะทำให้ภาพสวยงาม

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง รูปและพื้นที่ว่าง

 1. ให้นักเรียนสังเกตภาพที่มีรูปเต็มพื้นที่ไม่มีพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ว่างน้อย และภาพที่มีรูปและพื้นที่ว่างอย่างเหมาะสม จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสนทนาโดยครูใช้คำถาม ดังนี้
  • ภาพที่ 1 ต่างกับภาพที่ 2 อย่างไร
  • นักเรียนชอบภาพใด เพราะอะไร
 2. ครูอธิบายว่าพื้นที่ว่างเปรียบเหมือนที่พักสายตา
 3. แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม หรือตามความเหมาะสม กลุ่มละเท่า ๆ กัน ให้เข้าแถวตอนลึกจากนั้นครูใช้ชอล์กขีดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมบนกระดาน จากนั้นให้นักเรียนคนที่ 1 ของแต่ละกลุ่มใช้ชอล์กไปวาดคนละ 1 รูปอย่างอิสระจนครบทุกคน
 4. ให้นักเรียนร่วมกันประเมินผลงานของแต่ละกลุ่ม
 5. ให้นักเรียนอ่านบทกลอนความรักของพ่อ

พ่อไม่มี เงินทอง จะกองให้
จงตั้งใจ พากเพียร เรียนหนังสือ
หาวิชา ความรู้ เป็นคู่มือ
เพื่อยึดถือ เอาไว้ ใช้เลี้ยงกาย
พ่อกับแม่ มีแต่ จะแก่เฒ่า
จะเลี้ยงเจ้า เรื่อยไป นั้นอย่าหมาย
ใช้วิชา ช่วยตน ไปจนตาย
เจ้าสบาย แม่กับพ่อ ก็ชื่นใจ
พ่อ : พระในบ้าน
นิรนาม

จากนั้นให้นักเรียนวาดภาพระบายสีเพื่อประกอบบัตรอวยพรวันพ่อลงในกระดาษวาดเขียนโดยใช้หลักการของรูปและพื้นที่ว่าง

 1. ให้นักเรียนเขียนชื่อ นามสกุล และวันที่ลงในผลงาน
 2. ให้นักเรียนนำเสนอผลงานแล้วให้เพื่อนร่วมกันประเมินผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สรุปความรู้

ภาพที่สวยงามต้องมีพื้นที่ว่างอย่างเหมาะสม และการวาดสิ่งต่าง ๆ ตามหลักการของรูปและพื้นที่ว่างจะทำให้ภาพสวยงาม

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.