พื้นฐานงานปั้น ศิลปะ ป.6

ก่อนการปั้นควรทำอย่างไร

ถ้าเราใช้วัสดุ อุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับชิ้นงานจะทำให้เป็นอย่างไร

ถ้าต้องการปั้นงานที่มีขนาดใหญ่วัสดุใดที่ควรนำมาใช้ในการทำงานปั้น เพราะอะไร

ถ้าต้องการปั้นตัวการ์ตูนจิ๋ว วัสดุใดที่ควรนำมาใช้ในการทำงานปั้น เพราะอะไร

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com