งานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคม

วิจิตรตระการตา หมายถึง งามน่าตื่นตา เช่น เรือที่ใช้ในขบวนเรือพยุหยาตรา มีการประดับตกแต่งให้สวยงามวิจิตรตระการตา เป็นต้น

ในปัจจุบันการทํางานทัศนศิลปะที่สะท้อนสังคมมีขึ้นอย่างแพร่หลายซึ่งผลงานต่างๆ เหล่านี้สะท้อนถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเรา มีทั้งด้านดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับแนวความคิดของผู้ที่ต้องการถ่ายทอดว่า มีมุมมองอย่างไร

งานประดับตกแต่งต่างๆ เป็นการนําความรู้ทางทัศนศิลป์มาใช้ทั้งสิ้น เพราะจะเน้นไปที่ความงามและประโยชน์ใช้สอย เพื่อเป็นส่วนกระตุ้นให้สินค้าในงานประดับตกแต่งดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็น และขายได้

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com